Daily Archives: January 28, 2018


khuôn viên bên trong Dự án Phúc Ninh City Bắc Ninh
Không khí xây dựng hết sức náo nhiệt tại Dự án Phúc Ninh City Bắc Ninh khiến khách hàng yên lòng được thiết kế theo phong cách sống như nước Trung quốc, đúng mực của một trung tâm đô thị mới tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu. sau […]

Dự án Phúc Ninh City Bắc Ninh